نكات رزرو اتاق


نكات قابل توجه

همکاران محترم برای رزرو دقت داشته باشید 🔷☑️
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
💳۱-واریز وجه از طریق یکی از کارت های شتاب الزامی است.
۲💸-اگر پرداخت انجام نشود رزروی برای فرد ثبت نخواهد شد.
۳📝-حتما کد رهگیری رزرو را بعد از پرداخت هزینه اتاق یاداشت نمایید  و یا از صفحه نهایی پرینت تهیه کنید.
۴🖋️-لطفا نکات پیش از رزرو را بدقت مطالعه کنید زیرا تایید شما به منزله قبول موارد است و در صورت بروز هر گونه مشکل  مرکز پاسخ گو نخواهد بود
۵📕-شناسنامه تمامی افراد به همراه، کارت شناسایی معتبر فرهنگی در هنگام حضور الزامی است

6-پذيرش فقط با شناسنامه  جهت احراز محرميت مي باشد

حضور شخص فرهنگی هنگام پذیرش سوئیت الزامی می باشد

همچنین فقط اقوام درجه یک همانند پدرو مادر /فرزند و همسر شخص فرهنگی می توانند از خدمات مرکز استفاده کنند و از پذیرش اقوام برادرو خواهر معذوریم
 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🎀با تشکر 🎀